HOLLANDA GENEL BİLGİ

HOLLANDA

HOLLANDA

HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Hollanda; Kuzeybatı Avrupa’da Almanya ile Belçika arasında kalan bir kıyı devletidir. Yüzölçümü 41.526 km². Kuzey-güney uzunluğu 306 km, doğu-batı genişliği ise 250 km’dir. Hollanda topraklarının %40’ı denizleri doldurmak suretiyle kazanılmıştır. Hollanda’nın para birimi Euro’dur.

Hollanda’da siyasi rejim; parlamento esasına dayanan anayasal bir monarşidir. Kraliyet makamı, kral, kraliçe, ve bakanlardan ibarettir. Krallığın dokunulmazlığı vardır. Bakanlar parlamentoya karşı sorumludurlar.

Hollanda 11 eyaletten meydana gelir. Her eyalet iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkezi hükümete bağlıdır.

Hollanda 3 etnik gruptan meydana gelir. Frizyeliler kuzeybatıda, Franklar güneyde, Saksonlar ise kuze ve kuzeydoğuda yaşarlar. Hollanda’nın önemli şehirleri; Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhover, Groningen, Harlem, La Haye ve Amsterdam’dır.

Hollanda özellikle peynirleri, yeldeğirmenleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı verilen inekleri ve sosyal hakları ile tanınır.

Hollanda’da deniz iklimi hüküm sürer. Kışları ılık yazları sıcaktır. Yazın 17˚C kışın ise -2˚C’dir.

Hollanda’da eğitim 6-15 yaş arası mecburidir. İlkokuldan sonra öğrenciler isterlerse mesleki eğitime isterlerse genel orta öğretime devam edebilirler. Hollanda’da yüksek öğretime devam edebilecekleri 8 üniversite ve 5 yüksek okul bulunmaktadır. Hollanda’da okuma yazma bilmeyenlerin oranı %2’dir ve bu dünyanın en düşük oranıdır.

Hollanda ekonomisi; tarım ve hayvancılığa, bazı sanayii kollarına ve transit ticarete dayalıdır. Hollanda II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir gelişme kaydetmiştir. II.Dünya Savaşı’ndan sonra bulunan petrol enerji üretiminin %41.8’ini teşkil etmektedir. Ancak daha sonra petrolün yerini %52.4 ile tabii gaz almıştır. 500 ile 1000 milyar m³ rezervi olduğu tahmin edilen gaz yatakları dünyanın en büyük gaz yataklarından biridir. Madenler bakımından çok fakir bir ülke olan Hollanda bütün hammaddelerini ithal eder. Hollanda’nın doğusunda 305 metre derinliğe ulaşan tuz yatakları ve Limburg’da 12 adet kömür madeni bulunmaktadır.

İş gücünün yarısına yakını sanayi sahasında çalıştırılan Hollanda, gemi yapımı bakımında da ileri gelen ülkelerden biridir. Üçyüzden fazla tersanesi bulunmaktadır. Elektronik aletlerin yapıldığı fabrikalar, kamyon, uçak ve tren fabrikaları vardır. Ayrıca tekstil ve konfeksiyonculuk da gelişmiştir. Hollanda’da 450 adet büyük fabrika bulunmaktadır.

Hollanda topraklarının %70’i tarım ve hayvancılık için ayrılmıştır. En önemli tarım ürünleri; tahıl, kabuklu sebzeler, şeker pancarı, patates ve ziraat tohumlarıdır. Bu ürünlerin ihracatı da yapılmaktadır. Hollanda’da tarımın yanında bahçecilik de çok gelişmiştir. Batı Avrupa’nın çiçekçisi olarak tanımlanan Hollanda ihraç ettiği çiçeklerden çok miktarda döviz sağlamaktadır.

Hollanda toplam gelirinin üçte ikisini hayvancılıktan elde eder. Ülkede; sığır, at, koyun, tavuk beslenir ve özellikle de süt inekleri yetiştirilir. Dünya üretiminin nerdeyse yarısını sağlayan 30 adet süt fabrikası ve 150 adet de süt tozu fabrikası bulunmaktadır.

Hollanda dışarı tabii gaz, tuz ve sanayi ürünleri satar. Belçika, Fransa ve Batı Almanya’ya boru hattı ile tabii gaz ihraç eder. Hollanda Ortak Pazara üyedir. Dışarıdan ham madde satın alır ve işleyerek dışarı satar.

Hollanda kıyı ülkesi olduğundan deniz taşımacılığı çok gelişmiştir. 1000 tona kadar gemilere ulaşım imkanı sağlanmıştır. Rotterdam yük bakımında Avrupa’nın en büyük limanıdır.

HOLLANDACA KURSU
AMSTERDAM

HOLLANDACA KURSU İSTANBUL,HOLLANDACA KURSU KADIKÖY,HOLLANDACA KURSU,HOLLANDACA KURSLAR,HOLLANDACA KURS,HOLLANDA AİLE BİRLEŞİMİ,HOLLANDA EVLİLİK VİZESİ,HOLLANDA MVV SINAVI,HOLLANDACA KURSU PENDİK,HOLLANDACA KURSU KARTAL,HOLLANDACA KURSU MALTEPE,HOLLANDACA KURSU ÜMRANİYE,HOLLANDACA KURSU BEŞİKTAŞ,HOLLANDACA KURSU AVCILAR,HOLLANDACA KURSU ÜSKÜDAR,HOLLANDACA KURSU GEBZE,HOLLANDACA KURSU BEYKOZ,HOLLANDACA KURSU GÖZTEPE,İSTANBULDA HOLLANDACA KURSU,ANADOLU YAKASI HOLLANDACA KURSU